ANMÄL SKADA

Vad tråkigt att ni har råkat ut för en skada.

Ring in och informera vår skadeavdelning om vad som har inträffat på 070-955 57 58

Se till att informera om alla detaljer ni besitter angående läckaget för att underlätta reparationsarbetet.

Vi ser till att skicka ut ett team till dig direkt.