DOKUMENT

Takförsäkran omfattar alla delar av yttertaket (från takstolar och utåt). Takförsäkran gäller från teckningsdagen och 1 år framåt. För att takserviceavtalet ska gälla ska kunden ha en befintlig villaförsäkring.

Förköpsinformation och villkor finner nedan:

Allmänna villkor

UTDRAG FRÅN FÖRSÄKRINGSBOLAGEN

Alla arbetsmoment samt allt material ingår i månadskostnaden. Du som villaägare undviker därför höga kostnader i samband med underhåll och reparationer. Processen vid utförande av arbeten blir också enklare med färre steg då du som villaägare undviker att gå igenom den vanliga processen bestående av att hitta seriösa hantverkare, boka in en tid, ta in offerter och samtidigt riskera att priset stiger under arbetets gång.

Taket är ett av ditt hus viktigaste delar och även den del som utsätts för mest slitage och påfrestningar. Det skyddar året runt mot regn, snö, vind och sol. Livslängden på taket varierar beroende på typ av tak och konstruktion. På samma sätt som en bil behöver servas och repareras behöver ditt tak kontinuerligt underhåll för att nå sin potentiella livslängd.

Takförsäkran  är till för att i förebyggande syfte hindra mer omfattande skador på taket. Takförsäkran täcker även akuta skador på taket, som till exempel vattenläckage.

De flesta äldre taken har en eller flera skador i varierande omfattning till följd av slitage. Många av dessa skador kan vara svåra att upptäcka på grund av brist på kunskap samt dålig framkomlighet på vinden. Det är först när skadorna blir allvarliga som det blir synligt; att det rinner in vatten i huset eller att delar av taket blåser av till exempel. Hos dig som kund ligger ansvaret att informera om synliga skador, som påverkar takets funktion vid tecknande av er takförsäkran. Dolda äldre skador som orsakats av slitage skyddas av er takförsäkran från teckningsdatum.

Utdrag från försäkringsbolagen